השאירו פרטים

ומומחי הסקי שלנו יחזרו אליכם בהקדם

03-7110400
About אודות Contact צרו קשר Register הרשמה
הרשמה
צוות מומחי הסקי שלנו ישמחו לספר לך על מגוון חופשות ה-SkiDeal שלנו ולעזור לך למצוא את החופשה המושלמת בשבילך!
Phone Email us
מידע על אחריות סקידיל מידע על אחריות סקידיל

תנאים ואחריות


כללי - חברת סקי דיל בע"מ  ("סקי דיל") משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, מלון דירות, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות הובלה ואוטובוסים, שירותי קרקע אחרים, חברות השכרה לרבות השכרת רכב וכד' ("ספקי השירותים") וזאת בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.
סקי דיל תפעל לביצוע ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה בין היתר, אם יחולו אצל ספקי השירותים. הזמנת השירותים השונים מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינות השירותים ואישורם של ספקי השירותים.
חוברת סקי דיל-כל המידע שבטבלת נתוני האתרים שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים וספרות מקצועית ואין סקי דיל אחראית לדיוק וזהות מוחלטים בין המידע הפרסומי לבין העובדות בשטח.
אין  סקי דיל אחראית על כמות השלג, תנאי השלג, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים. הנוסע מוותר על כל טענה כנגד סקי דיל ו/או מי מטעמה לעניין זה!
קבלת מסמכי נסיעה-מסמכי הנסיעה נשלחים לנוסע בערך כשבוע לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע סיים לשלם את כל חובותיו בעבור הנסיעה.
דרכון וויזות-באחריות הנוסע (כולל קטינים) לוודא כי יש בידיו וברשותו דרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, ובוויזה/ אשרת כניסה, ככל שיש בה צורך לפי תנאי מדינת היעד.עלייך לבדוק תוקף דרכונך ודרכון שאר הנוסעים עמך שברשותכם דרכון ישראלי בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה (כולל תעודת מעבר), ואשרות בהתאם לנדרש.
טיסות-הטיסות הינן לעיתים טיסות שכר ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן, יעדיהן, השירות המסופק בטיסה ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים על גבי הכרטיס והם המחייבים את הספק. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה, ככל שקיימת ארוחה ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד וסקי דיל אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-סיפוקה של ההזמנה, כמבוקש. עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירות בלבד.
העברות-העברות מתבצעות ע"י חברות מקומיות, ואין סקי דיל אחראית על כל נזק העלול להיגרם ע"י מוביל אווירי או יבשתי. יש לשים לב שזמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי משתנים בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר וגורמים בלתי צפויים אחרים.
למען הסר ספק, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה בטיסה חזור לישראל, הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ועליו להתעדכן לגבי השעה מול המלווה באתר.
השכרת רכב- סקי דיל מבצעת את הזמנת הרכב בלבד, ויש להפנות כל תלונה או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין אל חברת ההשכרה. סקי דיל תזמין עבור הנוסע רכב מדרגה מסוימת אצל חברת ההשכרה ותספק לנוסע את שוברי ההזמנה המתאימים, הכול כפי שסוכם ונחתם בטופס הזמנה זה.
בתי מלון-פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וסקי דיל אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על השיבוץ במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או איכותם ו/או השירות במלון לרבות מערכת מיזוג האוויר ומתקני הספא הינה על המלון ו/או הספק בלבד. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים בחוברת סקי דיל, לקוחים מפרסומי בתי המלון וסקי דיל אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה ו/או בכל מקרה של פער בין הפרסום לבין השירות המוצע בפועל, לרבות עקב תקלות. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור תוספות שאינן כלולות בחבילה הבסיסית ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של סקי דיל. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא סקי דיל בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא סקי דיל בעלות הפסד הארוחות.דרגת בתי המלון נקבעת על פי משרד התיירות המקומי באותה ארץ, ולפיכך אין להשוות דרגות תיירות בארצות שונות.
על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
מלון דירות- מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, המרוהט ומאובזר באביזרים. יובהר כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, והחדרים לא ינוקו במהלך השבוע. על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
הדרכות סקי-ידוע למזמין כי השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מכמות השלג באתר, תנאי מזג אויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים. הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מאת סקי דיל, בגין שינויים שיחולו בהדרכות הסקי, כאמור לעיל.
מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים מתחת לגיל 18, יהא הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם את הסיכונים הכרוכים בספורט הסקי והנזקים העלולים להיגרם במהלך ביצוע סקי, וידיעתם של הורי הילד כי מדובר בספורט הטומן בחובו סיכונים רבים.
ציוד הנוסע  - סקי דיל אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש.
מחירים-מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה. המחיר ייקבע במועד ביצוע ההזמנה ויישאר ללא שינוי. עד ביצוע ההזמנה, מחיר החבילה עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות ו/או התאמות, בין היתר כאלו שיתבקשו על ידי הלקוח.
שער החליפין של המט"ח לפיו יומר מחיר החבילה הנקוב בחוברת, הוא שער גבוה להעברות והמחאות (מכירה) לפי שער המכירה האחרון ביום העסקים שקדם למועד התשלום, כפי שפורסם בעיתון יומי בישראל.
על אף האמור יובהר כי המחיר של החבילה עשוי להשתנות גם לאחר ביצוע ההזמנה, וזאת במידה ויהיה שינוי בהרכב ובכמות האנשים שיחלקו את החדר במלון ו/או במלון הדירות.
דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי-ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לסקי דיל, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, שמסירתם אושרה. ביטול ו/או שינוי שנכנס לתוקף יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט: הזמנה שתבוטל (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה, אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני היציאה לחופשה, יחולו דמי ביטול בסך 5% מעלות ההזמנה, או 100 ₪, הנמוך מביניהם. הזמנה שתבוטל שלא בפרק הזמן הנזכר לעיל, יחולו בה, לכל נוסע דמי ביטול, על פי מועד קבלת הודעת הביטול אצל סקי דיל, כדלקמן:
*לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה - 179 יורו לנוסע.
מ-54 יום ועד 38 ימים לפני מועד היציאה - 25% מעלות החבילה לנוסע.
* מ-37 יום ועד 16 ימים לפני מועד היציאה - 40% מעלות החבילה לנוסע.
*מ-15 יום ועד 8 ימים לפני מועד היציאה - 70% מעלות החבילה לנוסע.         
* מ-7 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה - 100% מערך החבילה לנוסע.
יובהר כי ייתכן ולדמי הביטול הנזכרים, תתווסף עמלת הסליקה ו/או הביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה תבוצע באמצעי תשלום זה.
דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים בחוברת ו/או באתר החברה, הניתנים על ידי ספקי השירותים ( או אחרים), וחבילות המותאמות בהתאמה אישית ללקוחות לפי דרישתם– דמי הביטול בגינם יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם.
שביתה-הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שסקי דיל אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות הנופש אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור אלא במקרה של כוח עליון על פי כל דין, וזאת על פי שיקול דעתה של סקי דיל.
ביטוח-על הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו, לרבות ביטוח אישי, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי וביטוח מטען.
מס עירוני - במרבית מקומות הלינה באירופה נגבים מכל תייר מס או היטל עירוניים/מקומיים. מדובר על תשלום של עד 4.5 יורו ליום, לכל אדם.
התשלום האמור אינו נכלל במחיר החבילה ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה.
החזרים-במקרה בו הנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו יבוצע ההחזר לפי שער המט"ח שבו חויב הנוסע. אין החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל. סקי דיל תעביר את הבקשות השונות לספקים לצורך קבלת ההחזר.
עדכונים -  נציגי סקי דיל באתרים השונים יפעלו לעדכן באמצעות מסרונים (SMS) את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים.  בנוסף, סקי דיל ממליצה ללקוחותיה להוריד למכשירי הטלפון הניידים שלהם את אפליקציית סקי דיל אותה ניתן להוריד מחנויות האפליקציות השונות. האפליקציה תומכת במרבית מכשירי הטלפון החכמים.  באפליקציה יימסרו לנוסעים עדכונים שוטפים מסקי דיל, בין היתר על פעילויות שונות באתרים, על מבצעים שונים, ועל שינוים ועדכונים שעשויים להיות מעת לעת בהרכב החבילה או בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. השימוש באפליקציה הינו ללא תשלום.
כרטיס SIM -  סקי דיל עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כרטיסי SIM  של חברת פלאפון, הכוללים דקות שיחה וגלישה מחו"ל.  כרטיסי ה- SIM  יוענקו ללקוחות מעל גיל 12, למעט ללקוחות היוצאים לחופשות סוף שבוע ולחופשות באנדורה. יובהר כי השימוש בכרטיס ה- SIM  יהא באחריות הלקוח, וכי סקי דיל לא תהא אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- SIM על ידי הלקוחות ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד.  חלוקת הכרטיסים – עד גמר המלאי.

קבל הצעה לחופשת סקי

השאר פרטים ומומחי ה SkiDeal שלנו יצרו עימך קשר לקבלת הצעה משתלמת

לקבלת הצעה משתלמת לחופשת סקי

לחץ כאן
צרו קשר