דברו איתנו

קבלו הצעה

צור קשר
03-7110400
About אודות Contact צרו קשר Register הרשמה
הרשמה
צוות מומחי הסקי שלנו ישמחו לספר לך על מגוון חופשות ה-SkiDeal שלנו ולעזור לך למצוא את החופשה המושלמת בשבילך!
GIFT CARD
Phone Email us
פסגות הרים מושלגים פסגות הרים מושלגים

תנאים ואחריות

תנאים ואחריות
סקי-דיל מבקשת להפנות את תשומת לב הלקוחות והמתעניינים למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתם, והמהווה ביחד עם טופס ופרטי ההזמנה (וכן פרטים משלימים הנמצאים בשובר השכרת הרכב ו/או בחוברת סקי-דיל) את חוזה ההתקשרות בין סקי-דיל ולקוחותיה ו/או מי מטעמם.

כללי
1. חברת "סקי-דיל" (להלן: "סקי-דיל") משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, מלונות דירות, בעלי דירות, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות וחנויות להשכרת ציוד, חברות הובלה, תחבורה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים.
2. כתוצאה מכך, אין סקי-דיל אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, לשיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצעים באמצעות סקי-דיל על ידי ספקי השירותים או מי מטעמם.
3. סקי-דיל ומי מטעמה אינם אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון, הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.
4. יובהר כי ככל ויבוצעו הזמנות דרך אתר האינטרנט של סקי-דיל (ולא באמצעות נציג טלפוני), אישור סופי של ההזמנה או הודעה על כך שלא ניתן להשלים את העסקה (לרבות, אך לא רק, בשל זמינות מוגבלת של איזה מבין השירותים) יימסרו ללקוחות על ידי נציג סקי-דיל, בהתאם לפרטים שמסר לסקי-דיל במהלך הרישום. יובהר כי עד לקבלת אישור סופי של ההזמנה מנציג סקי-דיל, ההזמנה לא תחייב את סקי-דיל.
5. האמור בתנאים אלו בלשון "זכר" מתייחס גם ללשון "נקבה" ולהפך.

קבלת מסמכי נסיעה
6. מסמכי הנסיעה, כמפורט להלן, ישלחו לנוסע עד 3 ימים לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע שילם את התמורה המלאה בגין החבילה ו/או השירותים אותם הזמין ועמד בכל התחייבויותיו כלפי סקי-דיל ו/או כלפי צדדים שלישיים.
7. השלמת התשלום ו/או התחייבות לתשלום מהווה תנאי למסירת מסמכי הנסיעה, אולם יובהר כי אי השלמת התשלום ו/או ההתחייבות כאמור, אינה פוטרת את הנוסע מהתחייבויותיו כלפי סקי-דיל.
8. על הנוסע לבדוק את מסמכי הנסיעה, מיד עם קבלתם מסקי-דיל או מי מטעמה, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, שוברים לבית המלון ולהעברות, שוברים להשכרת הרכב), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם, תואמים את ההזמנה שאותה ביצע.


התייצבות לטיסות
9. ככלל, חברות התעופה דורשות להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה לפחות 3 שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס, וזאת מטעמי ביטחון ועל מנת להשלים את תהליך היציאה מאותה מדינה.
10. סקי-דיל לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם לנוסע כתוצאה מאיחורו להתייצבות בהתאם לדרישות חברת התעופה, ובפרט זה במקרים של עיכובים שנגרמים ממזג אוויר, סגירת כבישים, עומסי תנועה וכד'.
11. לתשומת לב הנוסעים, לאחר ביצוע ההזמנה, ייתכנו שינויים בפרטי הטיסות, בין היתר אך לא רק, בשל נסיבות אשר אינן בשליטת סקי-דיל.
12. למען הסר ספק, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה לטיסה חזרה לישראל הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע.
13. על הנוסע חלה האחריות להתעדכן בשעת ההמראה הסופית, טלפונית מול חברת התעופה, או באתר האינטרנט של חברת התעופה ו/או באתר האינטרנט של שדה התעופה ממנו הטיסה צפויה להמריא, וזאת כ-24 שעות לפני המועד המתוכנן, הן בנוגע להמראת הטיסה מישראל והן בנוגע להמראת הטיסה בחזרה לישראל.

שדות תעופה
14. סקי-דיל אינה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות החלים בשדות התעופה השונים בעולם.
15. יש לשים לב כי במדינות רבות חל איסור על העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה ועוד על המטוס.
דרכון וויזות
16. באחריות הנוסע (כולל קטינים) להצטייד בדרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ ובויזה/אשרת כניסה, תעודת מעבר, ככל שיש בהם צורך לפי תנאי מדינת היעד.
17. על כל נוסע מוטלת האחריות הבלעדית לבדוק את תוקף דרכונו, ושלמותו של הדרכון, כנדרש על ידי משרד הפנים ו/או כל צד שלישי אחר. יובהר כי לנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל בקשר עם האמור. באם הנוסע מחזיק דרכון זר, יש לציין זאת בפני סקי-דיל, אולם, היציאה והכניסה לישראל יעשו על-ידי הנוסע באמצעות הדרכון הישראלי בלבד.

טיסות
18. קיום הטיסות כפוף לתנאים המפורסמים על ידי חברות התעופה.
19. יובהר כי יתכנו שינויים בלוח הזמני הטיסות, וכן בימים ובנתיבים של הטיסות.
20. שעות הטיסות הנמסרות על ידי סקי-דיל (באתר ו/או בפרסומים השונים), הינן בהתאם לפרסום לוח זמני הטיסות, כפי שנמסר לסקי-דיל, נכון ליום הפרסום. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות ועל-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או חברות התעופה ו/או השכר, ולסקי-דיל לא תהא כל אחריות בקשר לכך.
21. מועדי הטיסות ונתיביהן נקבעים ע"י המוביל האווירי, ועל הנוסע לוודא את מועדי ומסלולי הטיסות בעת ביצוע ההזמנה.
22. במידה והנוסע ימצא אי התאמה בין "תוכנית הנסיעה" (פירוט שירותי התיירות לפי התאריכים שנמסרו לנוסע ב"תוכנית הנסיעה"-Itinerary) וכרטיס הטיסה, על הנוסע לפנות באופן מידי לשירות הלקוחות של סקי-דיל או לחברת התעופה.
23. למען הסר ספק, התנאים בכרטיס הטיסה הם התנאים המחייבים את חברות התעופה.
24. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין מניעה כי הנוסע יעשה שימוש בכל סעד בדין כנגד ספקי השירותים בגין השינוי, לרבות, במקרה שהדין מאפשר זאת, ביטול העסקה.
25. הארוחות במטוס, ככל ותהיינה, מוגשות על פי המדיניות הנהוגה בחברת התעופה. ככל וישנן בקשות מיוחדות בכל הקשור לארוחות שיוגשו בטיסה (בקשה לארוחה כשרה/צמחונית וכיו"ב) ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד וסקי-דיל אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאי-אספקתה של ההזמנה. תשומת לבכם כי ישנן טיסות בהם הגשת משקאות וארוחות, לרבות חטיפים, כרוכה בתשלום.
26. כרטיס טיסה לתינוק מיועד לתינוקות עד גיל שנתיים.
27. מודגש בזאת כי תיקון פרטי הכרטיס, לרבות שינוי שם נוסע הנובע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע לאחר הכרטוס, יחויב בתוספת תשלום של כ-100 יורו לכל הפחות (בהתאם למדיניות הספק), מאחר וייחשב כשינוי בחברת התעופה וזאת בהתאם לנהליה.
28. במקרה בו מי מהנוסעים שעבורם נרכשה חבילה לא יופיע לטיסת הלוך (היוצאת מישראל), זכותו של אותו אדם לעלות על הטיסה חזור (לישראל) תבוטל באופן אוטומטי על ידי חברת התעופה, מבלי שיהיה זכאי לפיצוי ו/או החזר כספי מחברת התעופה ו/או מסקי-דיל.
29. עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירות בלבד.
30. על הנוסע לברר מראש איזה ציוד לא ניתן להעלות על המטוס, ולהתארגן בהתאם.
31. הנוסע לא יפנה כל טענה ו/או תלונה כלפי סקי-דיל באשר לנזק ו/או הפסד אשר נגרם לנוסע כתוצאה מציוד אשר הנוסע לא הורשה להעלות לטיסה.
32. יובהר כי נסיעות ברכבות במדינות היעד וכן שירותים נוספים יהיו כפופים לתנאים אשר נקבעים על ידי ספקי השירות עצמן, והוראות פרק זה יחולו בשינויים המחויבים.

העברות
33. העברות יבשתיות מתבצעות על ידי חברות מקומיות, וסקי-דיל אינה אחראית על כל נזק העלול להיגרם על ידי מוביל יבשתי.
34. יש לשים לב כי זמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי ובחזרה מהם, עשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר ו/או גורמים בלתי צפויים אחרים אשר אינם בשליטתה של סקי-דיל.

השכרת רכב
35. לבקשת הנוסע, סקי-דיל תבצע עבור הנוסע הזמנה של רכב מחברת השכרה, ויש להפנות כל תלונה ו/או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין, אל חברת ההשכרה.
36. סקי-דיל תזמין עבור הנוסע רכב מהסוג שיבחר, מחברת ההשכרה, ותספק לנוסע את שוברי ההזמנה וההשכרה המתאימים (להלן: "שובר ההשכרה"), והכול כפי שיסוכם וייחתם בהזמנת הנוסע.
37. סקי-דיל אינה אחראית לזמינותו של רכב מדגם מסוים ו/או תקינות כלי הרכב ו/או זמינות נציגי חברת ההשכרה בשדות התעופה ו/או במוקדי השירות הטלפוני ו/או מתן שירותי גרר ותיקוני דרך ו/או מצב הכבישים המובילים לאתר הסקי ו/או התמצאות הנוסע בדרכים ו/או מיומנות הנהיגה של הנוסע ו/או תנאי מזג האוויר ו/או כל הוצאה כספית הנובעת במישרין ו/או בעקיפין מן השימוש ברכב.
38. תנאי השכרת הרכב ושירותים נוספים יהיו בכפוף לתנאי השוברים המונפקים ע"י הספקים וחברות השכרת הרכב עצמם.
39. יובהר כי יתכן ויהיה צורך בשימוש בצמיגי חורף, שרשראות שלג, גגון, ציוד ניווט GPS, ו/או כל ציוד נוסף אשר יהיה כרוך בעלות כספית נוספת ועל הנוסע חלה האחריות לברר עלויות אלו, ככל שישנן, מבעוד מועד ולשלם אותן ישירות לחברת ההשכרה.
40. מובא בזאת לידיעת הלקוחות, כי בחלק מן המדינות נהוג לקבוע גילאי מינימום ומקסימום לצורך השכרת רכב. גילאים אלו משתנים ממדינה למדינה ויש לבררם בעת ביצוע ההזמנה. האחריות לכך מוטלת על הנוסע בלבד.
41. שובר ההשכרה תקף לתחנת ההשכרה בלבד, תאריך ושעת לקיחת הרכב יצוינו על גב שובר ההשכרה מראש.
42. בגין כל שינוי שיתבצע, יונפק שובר חדש. יובהר כי לא יינתנו החזרים עבור ניצול חלקי של השובר.
43. כיסוי ביטוחי CDW הנו כיסוי לנזקי הרכב השכור, עם זאת, בכל מקרה של נזק לרכב השכור תחול השתתפות עצמית ראשונית במקרה של נזק או גניבה, בהתאם לתנאים הנהוגים בחברות ההשכרה.
44. במעמד ההשכרה בחו"ל, על הנוסע להציג את שובר השכרת הרכב, כרטיס אשראי בינ"ל לעירבון ורישיון נהיגה בינ"ל תקף.
45. מומלץ להיעזר באמצעים השונים כגון: מפת דרכים מתאימה ו/או מערכת ניווט מסוג GPS בכדי לאתר את נתיב הנסיעה לאתר הסקי.
46. יצוין כי לעיתים ניתנת האפשרות להוספת אמצעי ניווט שונים לרכב בתוספת תשלום מחברת ההשכרה.
47. מומלץ להצטייד במספר הטלפון של מלווה סקי-דיל באתר, במידה ויש, או לחילופין באחראי אזורי מבעוד מועד ולעדכנו בכל בעיה המתעוררת בדרך אל אתר הסקי. את מספר הטלפון ניתן להשיג משירות הלקוחות של סקי-דיל.
48. למען הסר ספק, האחריות הבלעדית על ההגעה לבית המלון/מלון הדירות בשעה סבירה, כאשר קבלת המלון מאוישת, מוטלת על הנוסע בלבד ולנוסע לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד סקי-דיל בכל מקרה בו יחולו עיכובים ו/או יגרמו לנוסע נזקים בשל הגעתו המאוחרת.
49. באחריות הנוסע להחזיר את הרכב, בהתאם לתנאי חברת ההשכרה, ובפרט זה, בשים לב למיקום, לשעה, מצב הרכב, כמות הדלק וכיו"ב.
50. לנוסעים דרך אוסטריה: חובה לרכוש לפני הכניסה לאוסטריה מדבקת אגרה לכבישים המהירים אותה יש להדביק על שמשת הרכב.

בתי מלון
51. ברוב המדינות, הכניסה לחדרי בתי המלון (צ'ק-אין) מתבצעת החל מהשעה 14:00, ופינוי החדרים (צ'ק-אאוט) מתבצע עד השעה 12:00 בצהריים. מרווח הזמן האמור נועד לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון.
52. במקרה בו שינויים בזמני הטיסות (לרבות הקדמתן) ייגרמו לנוסע להיזקק לשהות נוספת או לחלופין, להפסד יום/ימים במלון המוזמן, סקי-דיל לא תישא בעלות ההפסד ו/או תוספת תשלום ששולמה על ידי הנוסע, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מסקי-דיל.
53. כמו כן, במקרה בו איחורים בטיסות ייגרמו לנוסע להפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא סקי-דיל בעלות ההפסד, והנוסע לא יהיה זכאי להחזר ו/או פיצוי מסקי דיל.
54. רמת בתי המלון ודירוגם נקבעים ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה.
55. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם שירותים עונתיים ואינם ניתנים בכל ימות השנה. הנהלת המלון ו/או מי מטעמה וכן צדדים שלישיים עלולים בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים ו/או להפסיק את מתן השירותים האמורים. למען הסר ספק, אין ולא תהיה לסקי-דיל כל אחריות בנוגע לכך.
56. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים כגון: סאונה, חדר כושר, בריכה, מגבות בבריכה וכדומה. למען הסר ספק, עלויות אלו אינן כלולות במחיר החבילה אותה משווקת סקי-דיל.
57. סקי-דיל אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו, לרבות במתקני המלון.
58. סקי-דיל אינה אחראית להפעלה היומיומית של שירותי המלון, לרבות תקינות מערכותיו כולל מתחם הספא, טמפרטורת המים בג'קוזי או בבריכה ו/או טיבם ו/או זמינותם של שירותי המלון.
59. יובהר מפורשות כי הפעלת מיזוג האוויר ו/או החימום אינה באחריות סקי-דיל וסקי-דיל לא תישא באחריות כלשהי להפעלתו, גם במידה וצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. הפעלת המזגנים ו/או ההסקה הינה בשליטתם המוחלטת של בתי המלון ונתונה לשיקול דעתם הבלעדי.
60. ככלל, חדרי המלון הינם חדרים זוגיים המצוידים בשתי מיטות יחיד או במיטה כפולה. אין באפשרות סקי-דיל ו/או מי מטעמה להבטיח חדר מסוג מיוחד ו/או מיטה כפולה ו/או את אורך המיטה ו/או סוג המיטה ו/או מיקום החדר בבית המלון ו/או כל דרישה נוספת.
61. במקרה של הזמנת חדר לשלושה ו/או ארבעה אנשים, יצוין כי בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית ו/או רביעית לחדר זוגי, וכי לעיתים מיטה זו ו/או מיטות אלו הינן מיטות מתקפלות ו/או ספות ההופכות למיטה, וסקי-דיל לא תוכל לדעת ו/או להבטיח כל דרישה העולה מכך מראש, שכן הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של בית המלון.
62. ההזמנות מתבצעות עבור חדר במלון. סקי-דיל לא תבטיח את מיקום החדר עפ"י דרישות הנוסע, לרבות דרישות בעניין קומה ו/או מיקום מבוקש ו/או דרישות מסוימות נוספות (דוגמת חדרים צמודים ו/או מחוברים, חדרים הפונים לנוף, חדרים עם מרפסות וכד').
63. במספר בתי מלון קיימים אגפים שונים בנוסף לבניין המרכזי, סקי-דיל ו/או מי מטעמה לא יבטיחו את האירוח והלינה של נוסעים מאותה קבוצה ו/או משפחה, בבניין המרכזי ו/או באותו אגף.
64. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של בקשה מיוחדת מצד הנוסע, תדאג סקי-דיל להעביר את הבקשה לספק השירות או למלון, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הנוסע למילויה, אלא אם סקי-דיל אישרה לנוסע בכתב כי בקשתו תקוים.
65. במקרה של בקשה מיוחדת אשר נכללה בהזמנה, הנוגעת לדרישות חיוניות לנוסע מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק סקי-דיל ו/או מי מטעמה מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה לנוסע טרם אישורה הסופי של ההזמנה.
66. מחירי המלונות באירופה כוללים לרוב ארוחת בוקר קונטיננטלית ובסיסית. סקי-דיל אינה מתחייבת כי הארוחות במלון יסופקו בחדר האוכל של המלון.
67. ייתכנו מצבים לפיהם יכנס המלון לתפוסת יתר, ועל פי הכללים הבינלאומיים לא ניתן לפנות חדרים גם אם נתקבל עבורם אישור מראש.
68. במקרה של רישום יתר ע"י בתי המלון, רשאי הספק המקומי ו/או הנהלת בית המלון להעביר את הנוסעים למלון חלופי בדרוג זהה או גבוה יותר מהמלון אותו הזמינו הנוסעים מראש. האחריות לכך, לרבות העברה למלון החלופי, חלה על הנהלת המלון ו/או הספק המקומי, וסקי-דיל תהיה פטורה מכל אחריות לכך.
69. על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
70. יובהר כי הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק שייגרם, לרבות לחדר בית המלון ו/או לתכולתו, בשל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או של אורחיו.
71. יש לקחת בחשבון כי ייתכן וכתנאי לקבלת המפתחות לחדר במלון ולתחילת השימוש בו, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו.
מס עירוני
72. במרבית מקומות הלינה באירופה נגבה מכל תייר תשלום מס או היטל עירוני או מקומי בסך של עד 4.5 יורו ליום, לכל אדם.
73. התשלום האמור אינו נכלל במחיר החבילה שמשווקת על ידי סקי-דיל, ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה, לעיתים בתחילתה.
דירות/מלון דירות
74. מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, המרוהט ומאובזר באביזרים הדרושים כדי לספק לשוהים בו אווירה ביתית.
75. סוג וגודל המיטות והמזרונים בדירות השונות עשויים להשתנות ממלון דירות אחד למשנהו ומדירה לדירה, ולא ניתן להתחייב על כך מראש, ולמען הסדר הטוב הם יהיו באחריותו הבלעדית ספק הדירות. יובהר כי בחלק מהדירות, ייתכן ולטובת חלק מן הנוסעים יסופקו מיטות מתקפלות, או ספות נפתחות/ספות מיטה.
76. יובהר כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות/דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, והחדרים לא ינוקו במהלך השבוע, והאחריות לכך תהיה על הנוסע בלבד. בחלק מן המלונות דירות/דירות, ניתן להזמין שירותי ניקיון תמורת תשלום לספק השירותים המקומי. עם זאת, יתכן ושירותי ניקיון כאמור לא יתאפשרו בחלק מהדירות, לרבות לא ביצוע תשלום.
77. במקרה של שהות במלון הדירות, וככל והנוסע ביקש להזמין ארוחות, אזי הארוחות יסופקו לנוסע במסעדות מחוץ למלון הדירות, כנגד הצגת קופון בלבד, בהתאם למדיניות של כל בית עסק.
78. שמירת הקופונים הינה באחריות הנוסע בלבד.
79. מחיר החבילה נקבע ע"פ מספר הנוסעים אשר ישהו באותו חדר במלון הדירות.
80. במקרה של ביטול אחד הנוסעים או יותר, תתכן התייקרות במחיר החבילה ליתר הנוסעים, וזאת מעבר לדמי הביטול שישולמו על ידי הנוסע/ים שהודיע/ו לסקי-דיל על ביטול.
81. על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.
82. הנוסע הינו האחראי הבלעדי לכל מקרה של נזק, לרבות לדירה ו/או לתכולתה לרבות לנזקים שייגרמו על ידי אורחיו.
83. יובהר כי ייתכן וכתנאי לקבלת החדר במלון הדירות, יידרשו הנוסעים להשאיר פיקדון כספי להבטחת שלמות החדר והציוד שבו.
84. האמור בסעיפים 81-72 יחול בשינויים המחויבים גם על דירות אשר אינן חלק מקומפלקס של מלון דירות, אלא הינן חלק ממבנים בעירת הסקי.
שירותים נוספים
85. שירותים הניתנים במלון ו/או בעיירת הסקי, כגון: מתקני ספורט מסוימים, טיפולי יופי, בריאות וספא, ניתנים בחלקם תמורת תשלום, על-פי נהלי בתי המלון ו/או החברה המפעילה אותם, והאחריות על ביצועם חלה על בית המלון ו/או הגוף המפעיל בלבד, מבלי שלסקי-דיל תהא כל אחריות על טיב השירות ו/או הפעילות או על עלותם, לרבות במקרים בהם סקי-דיל פירסמה שירותים אלו באיזה מבין פירסומיה.

השכרת ציוד גלישה
86. לבקשת הנוסע, ניתן להשכיר באתר ציוד סקי (הכולל מגלשיים, נעליים ומקלות) או ציוד סנובורד (בורד ונעליים) יובהר כי השכרת קסדה או אביזרים אחרים, נעשית ישירות מול חנות ההשכרה ואינה נכללת בעלות ההשכרה הבסיסית המוצגת על ידי סקי-דיל בפרסומיה.
87. יובהר כי הציוד המושכר בחנויות אליהם מפנה סקי-דיל את לקוחותיה, הינו ברמה סטנדרטית ומקובלת באתרי הסקי, ולא בהכרח ציוד חדש. סקי-דיל אינה אחראית על רמת הציוד ו/או תחזוקתו ו/או שמירתו ו/או תקלות ו/או פציעות העלולות להיגרם לנוסע ו/או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש בציוד והנוסע פוטר את סקי-דיל ו/או מי מטעמה מאחריות לציוד כאמור, כך שלנוסע ו/או מי מטעמו לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי סקי-דיל ו/או מי מטעמה בנוגע לציוד.
88. סקי-דיל אינה מתחייבת להחזר כספי או שדרוג הציוד לנוסעים המגיעים עם ו/או רוכשים באתר, ציוד אישי - מלא או חלקי.
89. יצוין כי באחריות גולשים בעלי מידת נעליים חריגה או כאלה המבקשים ציוד חריג לתאם זאת מראש מול סקי-דיל במעמד ההזמנה, ורק במידה והספק המקומי יודיע לסקי-דיל שהוא לא יוכל לספק את הציוד המבוקש, אזי בטרם היציאה לחופשה, סקי-דיל תזכה את הנוסע בסכום המלא ששילם הנוסע.
90. שעת לקיחת והחזרת הציוד הינה באחריות חנות השכרת הציוד, ועל הנוסע להתעדכן ולעקוב אחר שעות הפעילות של החנות ישירות מולה.
91. יובהר כי ייתכן מקרה בו לקוחות יגיעו לאתר בו חנות השכרת הציוד תהיה סגורה, מכל סיבה שהיא, ובמקרה כאמור לא תקום לסקי-דיל אחריות כלפי הלקוח.
92. יובהר כי ייתכן ובעת הגעת הלקוח לחנות ההשכרה, לא יימצא במלאי החנות ציוד זהה לציוד שהוזמן, ובמקרה כאמור וככל ולא יעלה בידי החנות לספק ציוד חלופי מספק מקומי אחר, תזכה סקי-דיל את הלקוח במחיר אשר נגבה ממנו בגין השכרת הציוד, והלקוח יהיה אחראי לשכור בעצמו ציוד במקום אחר בעיירת הסקי, מבלי שתהא ללקוח כל טענה כלפי סקי-דיל.

הדרכות סקי
93. סקי-דיל מתווכת בין הנוסע לבתי ספר להדרכת סקי שבאתר. ידוע למזמין כי השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מכמות השלג באתר, תנאי מזג האוויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים.
94. הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מאת סקי-דיל, בגין שינויים שיחולו בהדרכות הסקי, כאמור לעיל.
95. ידוע למזמין כי הדרכות הסקי מבוצעות בקבוצות מרוכזות, ואין המדובר בהדרכות אישיות וכי אין סקי-דיל מתחייבת על שעת תחילתו ו/או סיומו של שיעור הגלישה.
96. מוסכם על המזמין כי סקי-דיל לא תהא חייבת בהחזרת כל תשלום בגין איכות ההדרכה ו/או שעות הדרכה בלתי מנוצלות, מכל סיבה שהיא.
97. יובהר כי קיימים אתרים בהם הדרכה מעל רמה מסוימת מצריכה תשלום לצורך הרחבת סקי פס של הגולש, והנוסע יישא בעלויות הכרוכות בכך בעצמו.
98. יובהר כי זהות המדריכים נקבעת על ידי בתי הספר לגלישה באתר, וסקי-דיל לא יכולה להתחייב לזהות המדריכים, או לרמת השליטה שלהם בשפה האנגלית.

קייטנות והדרכות סקי בעברית לילדים
99. בנוסף להוראות הנוגעות להדרכה באתר כמפורט לעיל, מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים (מתחת לגיל 18 שנים), יהא הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם את הסיכונים הכרוכים בספורט האתגרי והנזקים העלולים להיגרם במהלך הגלישה, וידיעתם של הורי הילד כי גלישה כאמור מהווה ספורט הטומן בחובו סיכונים רבים.
100. יובהר כי ייתכן מצב בו קבוצת ההדרכה תהיה מעורבת מבחינת גילאי המשתתפים, מינם ומגוון הגילאים ו/או מבחינת רמת הגלישה של משתתפי הקבוצה.
101. על הוריו של הילד המשתתף בהדרכה סקי, להביאו לנקודת המפגש שנקבעה מצויד בקסדת ראש תקנית ולדאוג לאיסוף הילד בחזרה מנקודת המפגש ובשעת המפגש, כפי שיודיע עליה מדריך קבוצת ההדרכה.
102. הורה הילד מתחייב להיות זמין בשעות ההדרכה ובכל מקרה בו יבקש הילד להפסיק את ההדרכה במהלכה, מתחייב הורה הילד להגיע לכל נקודה שהיא באתר, כדי לאסוף את הילד בהקדם האפשרי. מוסכם כי במקרה כאמור, לא תהא חייבת סקי-דיל בהחזרת כל תשלום בגין שעות הדרכה בלתי מנוצלות.
103. סקי-דיל לא תהיה אחראית על מבחר, היצע או רמת ארוחות הצהריים במידה ומוגשות במסגרת הקייטנה ו/או ההדרכה.
104. סקי-דיל לא תהיה אחראית על ההסעות בקייטנה ו/או ההדרכה, ואלו באחריות ספקי השירות.
105. סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות לביטול קבוצת קייטנה במצב בו אין מינימום משתתפים אשר נקבע ע"י סקי-דיל לפי שיקול דעתה.
106. יובהר כי ההדרכות והקייטנות שיוצעו ללקוחות סקי-דיל, הינן ב- 2 רמות גלישה: רמה למתחילים ורמה למתקדמים (ולא בהכרח לפי גיל הגולשים). באחריות ההורים של הילדים הצפויים להשתתף בקייטנה/הדרכה לוודא כי רמת הגלישה של הילד שנרשם לקייטנה תואמת את רמת הקבוצה.
הגלישה
107. סקי-דיל אינה אחראית על כמות השלג, תנאי השלג ואיכותו, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים השונים, ואף לא בדרכים המובילות לאתרים ומהם, ובשדות התעופה.
108. למען הסדר הטוב, סקי-דיל אינה אחראית על הגלישה באתר, ואין היא אחראית על התאמת האתר ו/או המסלולים לרמת הגלישה והמיומנות של הגולשים.

ציוד הנוסע
109. סקי-דיל אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש, בין היתר אך לא רק במהלך הטיסות, ההעברות לאתר, הגלישה באתר ו/או במקום בו מאוחסן הציוד.

פעילויות בחירה
110. פעילויות המוצעות למבקרים בעיירות הסקי השונות, משווקות, נמכרות ומבוצעות ע"י ספקים ומשרדים מקומיים ו/או נציגים מטעמם, ולסקי-דיל אין כל אחריות בכל הקשור להם, אף אם נתונים בגינן יפורסמו על ידי סקי-דיל בפרסומיה השונים.
עדכונים
111. נציגי סקי דיל הנמצאים, באופן קבוע או זמני בחלק מהאתרים, יפעלו לעדכן באמצעות מסרונים (SMS) ו/או באמצעות אפליקציית סקי דיל, את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. האחריות על עדכון הפרטים ומסירתם לנציג סקי דיל, חלה על הנוסע.
112. בנוסף, סקי דיל ממליצה ללקוחותיה להוריד למכשירי הטלפון הניידים שלהם את אפליקציית סקי דיל אותה ניתן להוריד מחנויות האפליקציות השונות. האפליקציה נתמכת על ידי מרבית מכשירי הטלפון החכמים. באפליקציה יימסרו לנוסעים עדכונים שוטפים מסקי דיל, בין היתר על פעילויות שונות באתרים, מבצעים שונים, שינוים ועדכונים שעשויים לחול מעת לעת בהרכב החבילה או בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. הורדת האפליקציה והשימוש בה אינם כרוכים  בתשלום.
113. האחריות על הורדת האפליקציה למכשיר הנייד של הנוסע ועל הפעלתה, חלה על הנוסע בלבד.

הזמנות מוצרים
114. מעת לעת סקי דיל תהא רשאית להציע מוצרים ושירותים שאינם מופיעים בפרסומיה הרשמיים – על הזמנות אלו ייתכן ויחולו הוראות ומגבלות נוספות מעבר לאמור בתנאים אלו.
מיגון
115. חבילת השכרת הציוד הסטנדרטית המוצעת על ידי סקי-דיל, אינה כוללת ציוד מיגון.
116. סקי-דיל ממליצה לכל הגולשים לגלוש עם מיגון ראש/ ישבן/ידיים/ברכיים/מפרקים וכד', אשר מתאימים לגלישה וזאת ללא תלות ברמת הגלישה.

ביטוח
117. על הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו, לרבות ביטוח אישי, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי, ביטוח סיכוני ביטול העסקה, וביטוח מטען וציוד.
118. לתשומת לב הנוסעים, לידיעת סקי-דיל, במרבית המקרים, את הזמנת הביטוח יש לבצע לפני היציאה לחופשה, ולאחר מכן לא תתכן הפקת פוליסה.
119. לידיעת סקי-דיל, מקובל לבחור בביטוח הרחב ביותר הכולל גם הוצאות רפואיות ואשפוז ונזקים עקיפים שעלולים להיגרם לנוסע במהלך נסיעתו, בין היתר אך לא רק, עקב נסיבות שאינן בשליטתו ואינן בשליטת סקי-דיל. למען הסר ספק, אין מדובר בהמלצה או ייעוץ מטעם סקי-דיל, ועל כל נוסע להיוועץ בסוכן הביטוח שלו.
120. תשומת לבכם כי ישנן חברות ביטוח המציעות למבוטחים לרכוש ביטוח למקרים של ביטולי חופשה, וסקי-דיל ממליצה ללקוחותיה לבחון את כדאיותם.

חוברת סקי-דיל
121. כל המידע המפורסם על ידי סקי-דיל, ובפרט בטבלת נתוני אתרי הסקי שאובים מתוך פרסומי האתרים השונים וספרות מקצועית, וסקי-דיל אינה אחראית להתאמה מוחלטת בין המידע הפרסומי לבין העובדות בשטח.
122. הנתונים המפורטים בחוברת סקי-דיל נכונים ליום הדפסת החוברת ואין סקי-דיל אחראית לשינויים, תקלות או שיבושים שאירעו ו/או עלולים לקרות במהלך השהות ו/או בכלל.
123. השירותים המופיעים בחוברת סקי-דיל ובטופס ההזמנה מבוצעים הינם באחריותם של ספקי השירותים השונים.
124. יובהר כי בקשות מיוחדות, ובכלל זה בכל הנוגע למלון ו/או לחברת תעופה ו/או לחברת השכרת הרכב ו/או כל שירות אחר במסגרת החופשה, המועברות לספקי השירותים הרלוונטיים, הינן באחריות ספקי השירותים. למען הסר ספק, כל בקשה מיוחדת אשר לא התקבל בקשר עימה אישור מראש ובכתב, לא תחייב את סקי-דיל ו/או את ספקי השירותים.
125. בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או באמצעות סקי-דיל, לספקי השירותים המתאימים. כמו-כן יש לעדכן את הנציג מטעם סקי-דיל בכל מקרה כאמור.
126. יובהר כי במקרה של תקלה אשר לא הובאה לתשומת ליבה וטיפולה של סקי-דיל, לא יתאפשר לסקי-דיל ו/או מי מטעמה לסייע לנוסע.
כרטיס SIM
127. סקי-דיל עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כרטיסי SIM (של ספקים מקומיים ו/או של ספקים ישראלים), הכוללים דקות שיחה וגלישה מחו"ל.
128. כרטיסי ה- SIM יוענקו ללקוחות מעל גיל 12, למעט ללקוחות היוצאים לחופשות סוף שבוע, לחופשות באנדורה או ליעדים אחרים לפי קביעת סקי-דיל.
129. יובהר כי השימוש בכרטיס ה- SIM יהא באחריות הנוסע, וכי סקי-דיל לא תהא אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- SIM על ידי הלקוחות ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד.
130. חלוקת הכרטיסים תתבצע על ידי סקי-דיל עד גמר המלאי.

שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה
131. סקי-דיל עשויה להעניק מעת לעת ללקוחותיה, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, שוברים לרכישת ציוד ברשת קולומביה.
132. גובה השוברים ותנאי מימושם (לרבות תאריך פקיעתם) ייקבעו מעל לעת על ידי סקי-דיל ורשת קולומביה.
133. לא ניתן יהיה לממש את השוברים בנוסף להנחות נוספות ו/או מבצעים נוספים ברשת ו/או יחד עם השלמת התשלום בגיפטקארד.
134. לא ניתן להמיר את השובר למזומן, ולא יינתן עודף בגין ניצול חלקי של השובר.
135. השובר אינו ניתן למימוש בסניפי עודפים. בסניף אילת – מהשובר ינוכה מע"מ.
136. השובר הינו אישי ואינו ניתן למכירה. לא ניתן לשחזר שוברים שאבדו.
137. סקי-דיל אינה אחראית על מימוש השוברים ו/או על המוצרים שיירכשו באמצעותם.
138. יובהר כי ככל ולאחר מימוש השובר יבטל הלקוח את החופשה אותה הזמין, תעמוד לסקי דיל הזכות לחייב את הלקוח בשווי השובר כפי שמומש על ידי הנוסע ו/או מי מטעמו עד לאותו המועד.
דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי
139. ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לסקי-דיל, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, שמסירתם אושרה.
140. ביטול ו/או שינוי יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט:
140.1. הזמנה שתבוטל או תשונה (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה, אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד היציאה לחופשה, יחולו דמי ביטול/שינוי בסך 5% מעלות ההזמנה, או 100₪ לפי הנמוך מבניהם.
140.2. באם ההזמנה תבוטל/תשתנה שלא בפרק הזמן הנזכר לעיל, יחולו ביחס לכל נוסע, דמי ביטול/שינוי בשיעור משתנה, על פי מועד קבלת הודעת הביטול/השינוי אצל סקי-דיל, כדלקמן:

- לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה - 179 יורו לנוסע.
- מ-54 ימים ועד 38 ימים לפני מועד היציאה - 40% מעלות החבילה לנוסע.
- מ-37 ימים ועד 16 ימים לפני מועד היציאה - 65% מעלות החבילה לנוסע.
- מ-15 ימים ועד 8 ימים לפני מועד היציאה - 75% מעלות החבילה לנוסע.
- מ-7 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה - 100% מעלות החבילה לנוסע.

141. יובהר כי ייתכן ולדמי הביטול האמורים כאמור, תתווסף עמלת הסליקה ו/או עמלת הביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה תבוצע באמצעי תשלום זה.
142. דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים בחוברת סקי-דיל ו/או באתר סקי-דיל הניתנים על ידי ספקי השירותים (או ספקים אחרים). חבילות המותאמות כחלק מחופשת TAILOR MADE ייחודית שהורכבה בהתאמה אישית ללקוחות לפי דרישתם ו/או חבילות שאינם חלק ממלאי המוצרים אותם משווקת סקי-דיל (כלומר, הזמנות חריגות מול הספקים מעבר למכסה שכבר שווקה ונמכרה על ידי סקי-דיל), הרי שמרגע אישור ההזמנה על ידי הספקים (לרבות המלון או מלון הדירות), יראו את העסקה כאילו הושלמה, לכל דבר ועניין, וללא צורך באישור נוסף של הלקוח ובמקרים של ביטול ו/או שינוי, דמי הביטוח יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם, ללא תלות במועד מסירת הודעת הביטול ו/או השינוי.
143. במקרה של קבוצת נוסעים, דמי הביטול ייגבו עבור כל נוסע בנפרד.
144. במקרה שהנוסע לא יגיע לאתר הסקי או למלון או לטיסות במועד תחילת החופשה או שיעזוב לפני תום החופשה, מכל סיבה שהיא, הנוסע יודיע על כך מידית לסקי-דיל ובכל מקרה כאמור לא תהא סקי-דיל חייבת להחזיר ללקוח את התשלום ו/או חלק ממנו.
145. ביטול ו/או שינוי שייעשה ביום שבת ו/או ביום שאינו יום עבודה בארץ, ייחשב (לצורך קביעת דמי ביטול) כאילו נעשה ביום העבודה העוקב.
146. מודגש בזאת כי במקרה בו יידרש לבצע שינוי בשם הנוסע לאחר הכרטוס, אשר נובע ממסירת שם שגוי ו/או איות שגוי מצד הנוסע, ייתכן והתיקון יחויב בתוספת תשלום, מאחר וייחשב כשינוי בהתאם לנהלי חברת התעופה.
147. בכל מקרה של שינוי כלשהו בהזמנה (מועדים, יעד וכו') ביוזמת הנוסע, הנוסע עשוי להידרש לשלם דמי שינוי לספקי השירותים על פי תנאי ספקי השירותים.
148. יובהר כי בכל מקרה של תקלה ו/או אי התאמה בפרטים, על הנוסע לפנות בהקדם האפשרי, ישירות או בעזרת נציגי סקי-דיל, לספקי השירותים המתאימים. פרטי הסוכן המקומי בחו"ל מצוינים על גבי שובר שיינתן לנוסע.


מחירים ושערי חיוב
149. מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה.
150. המחיר ייקבע עם ביצוע ואישור ההזמנה ויישאר ללא שינוי. עד ביצוע ההזמנה, מחיר החבילה עשוי להשתנות מעת לעת, בין היתר בהתאם לדרישות ו/או התאמות, אשר יתבקשו על ידי הלקוח.
151. השער לתשלום יהיה שער העברות והמחאות הגבוה של המטבע הנקוב אשר נקבע ביום הקודם ליום החיוב.
152. יובהר בזאת כי תמחור החבילה הינו על בסיס החבילה הכוללת, ולא ניתן להפריד את מרכיבי החבילה ולתמחר אותם בנפרד. לפיכך, לא תשמע כלפי סקי-דיל כל טענה ו/או דרישה לביצוע החזרי כספים בין היתר, במקרה בו הנוסע לא ניצל, מכל סיבה שהיא, איזה מבין מרכיבי החבילה ו/או במקרים בהם המחיר שנגבה מהנוסע במסגרת החבילה אינו זהה למחיר לו הנוסע היה זכאי לו היה מארגן את החופשה לבדו.
153. על אף האמור, יובהר כי המחיר של החבילה עשוי להשתנות גם לאחר ביצוע ההזמנה, וזאת בין היתר, במידה ויהיה שינוי בהרכב ובכמות הנוסעים שיחלקו את החדר במלון ו/או במלון הדירות ו/או ברכיבים אחרים של החבילה.

התשלום  והבטחתו
154. פרטי כרטיס האשראי שיימסור הלקוח לסקי-דיל ישמשו הן לביצוע התשלום (ללקוחות המשלמים באשראי), והן כבטחון להבטחת ביצוע מלוא התשלומים המגיעים לסקי-דיל בהתאם להזמנת הלקוח כפי שתאושר על ידי הלקוח. וסקי-דיל תהא רשאית לחייב את כרטיס האשראי כאמור ללא צורך בהודעה נוספת ללקוח, בכל מקרה בו הלקוח יהיה חייב לסקי-דיל ו/או לספקיה כספים, בין היתר, אך לא רק בגין דמי ביטול, הרחבת השירותים, ביצוע שינויים הכרוכים בתשלום, חיובים לצדדים שלישיים – כגון חנויות השכרת ציוד במידה והציוד יוחזר פגום ו/או לא יוחזר בכלל (באתרים בהם השכרת ציוד הינה חלק מהחבילה) וכד'. יובהר כי גובה החיוב של כרטיס האשראי אשר יבוצע על ידי סקי-דיל כאמור, יהיה בגובה החוב של הלקוח לסקי-דיל ו/או לספקיה, בהתאם לספרי הנהלת החשבונות ו/או ומסמכי סקי- דיל בדבר גובה החוב כאמור, אשר יהוו ראייה לנכונות גובהו של החוב. בעצם מסירת הפרטים האמורים לסקי-דיל, מאשר הנוסע כי אין ולא יהיו לו טענות בנוגע לחיובי הכרטיס בגין האמור.

החזרים
155. במקרה בו הנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו מצד סקי-דיל, יבוצע ההחזר עד 7 ימי עסקים ולפי שער המט"ח שבו חויב הנוסע.
156. לא יבוצע החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, בין היתר, כאלו שסופקו ו/או היו אמורים להיות מסופקים על ידי צדדים שלישים.

מניין הימים
157. במניין הימים המחושבים של החופשות המוזמנות על-ידי סקי-דיל, יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה הינם ימים חלקיים בלבד.
158. זמני היציאה מישראל וההגעה לישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין סקי-דיל מתחייבים להשלים את הימים במלואם.
159. יודגש כי לא ינתן החזר בעבור ארוחות במלון שלא מומשו במסגרת החופשה, בין היתר, בשל שינוי מועדי הטיסות.
160. נוסעים שיגיעו לחדר האוכל לאחר שעת סגירתו, מכל סיבה שהיא, לא יוכלו לקבל ארוחה מלאה. סקי-דיל תפעל, אך היא אינה מתחייבת, כי לנוסעים אלו יוגשו כריכים ו/או שתוגש ארוחה קרה בחדר האוכל ו/או בחדרים.

שביתה
161. הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שסקי-דיל אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות החופשה אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור.

כח עליון
162. מבלי לגרוע מכלליות האמור, סקי-דיל תהא פטורה מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בחבילת הסקי  שהזמינו, בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, לרבות אך לא רק שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של סקי-דיל בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.
163. סקי-דיל ממליצה לנוסע לרכוש ביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל.
164. סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לבטל כל טיסה ו/או חבילה (או חלק מהם) במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת, וכן עומדת לסקי-דיל הזכות לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים, במוצר ו/או שירות אחרים, והכל בכפוף לדין.

חילוקי דעות, מקום שיפוט והתיישנות
165. בחתימת הנוסע על טופס ההזמנה לרכישת שירותי התיירות, שהתנאים המופיעים במסמך זה הינם חלק בלתי נפרד הימנו, מסכים הנוסע לכל האמור בתנאים אלו ובטופס האמור.
166. מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך משפטי תהיה לבתי המשפט במחוז תל-אביב, סמכות מקומית ייחודית לדון בתביעה.
167. מוסכם, על ידי הנוסע, בתנאים אלו ובחתימתו בכתב, כי תקופת ההתיישנות לכל אירוע הקשור לחבילת הסקי תקוצר בהסכמה לשנתיים ימים, מיום חזרתו ארצה של הנוסע. תנאי זה מגביל את תקופת ההתיישנות לשנתיים, בהסכמה, בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958.
168. עם ביצוע ההזמנה, לרכישת חבילת סקי ו/או שירותי תיירות ו/או מוצרים או שירותים אחרים, כמפורט בטופס ההזמנה, ולאחר חתימה על טופס ההזמנה, מצהיר הנוסע כי נכרת בינו לבין סקי- דיל הסכם לרכישת שירותי תיירות, והנוסע מצהיר כי קרא והבין את התנאים והגבלות האחריות המפורטים לעיל, והסכים כי הינם חלק בלתי נפרד מהוראות ההסכם שבין הצדדים, ותנאים אלו מקובלים עליו.
169. הצדדים מצהירים כי כל הסכמה קודמת ו/או סיכום דברים, בכתב או בעל-פה, בטלים, וכי חתימת טופס ההזמנה מחליפה כל מצג או נתון שנמסרו לנוסע, בכתב או בעל-פה.
170. מוסכם בין הצדדים כי התנאים המופעים לעיל וביחד עם אלו המופיעים בטופס ההזמנה, מהווים את מלוא תנאי ההתקשרות בין הצדדים ולא קיימים תנאים אחרים מלבדם.

עודכן לאחרונה: 23/10/2019

קבל הצעה לחופשת סקי

השאר פרטים ומומחי ה SkiDeal שלנו יצרו עימך קשר לקבלת הצעה משתלמת
כתבות השבוע

כתבות השבוע

לקבלת הצעה משתלמת לחופשת סקי

לחץ כאן
צרו קשר