לחץ ליצירת קשר 03-7110400

תקציר תנאים והגבלות אחריות

את הנוסח המלא ניתן למצוא ולקרוא כאן

תקציר תנאים והגבלות אחריות. את הנוסח המלא ניתן למצוא ולקרוא באתר החברה  www.skideal.co.il

כללי - חברת סקי דיל בע"מ ("סקי דיל") משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין מפעילי וספקי השירותים השונים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, מלון דירות, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות הובלה ואוטובוסים, שירותי קרקע אחרים, חברות השכרה לרבות השכרת, ציוד סקי וגלישה, השכרת רכב וכד' ("ספקי השירותים") וזאת בהתאם לפרטים המפורטים בהזמנתך.

סקי דיל תפעל לביצוע ההזמנה במיומנות, למסור לספקי השירותים את המידע הרלוונטי לעסקה ולוודא התאמת ההזמנה למבוקש, ואולם לא תהיה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בלתי צפויות ושאינן בשליטתה בין היתר, אם יגרמו בשל ספקי השירותים. הזמנת השירותים השונים מאת ספקי השירותים ואספקתם בפועל בהתאם להזמנה, נעשית בכפוף לזמינות השירותים ואישורם של ספקי השירותים.

מובהר בזאת כי בכל מקרה של הנחיות ו/או הגבלות רגולטוריות של הרשויות ו/או שינוי מדיניות ו/או תנאים ו/או כללים ו/או נהלים לרבות בקשר עם התפרצות מגפה מכל סוג שהוא ובכלל זה, גם התפרצות נגיף מסוג קורונה (להלן ביחד: "הנחיות") מצד הרשויות ו/או ספקי השירותים, יהיו הלקוחות כפופים לאותן הנחיות כפי שיקבעו מעת לעת לרבות כל התשלומים וההוצאות הכרוכים בהן.

סקי דיל ממליצה לנוסעים לרכוש ביטוח אישי נרחב, בין השאר המכסה את הנזקים אשר עשויים להיגרם לו ככל שתבוטל ו/או תתעכב החופשה מכל סיבה שהיא, ולרבות מקרים של כוח עליון.

אין סקי דיל אחראית על כמות השלג, תנאי השלג ואיכותו, תנאי הגלישה ותנאי מזג האוויר באתרים השונים, בדרכים המובילות לאתרים ומהם, ובשדות התעופה. הנוסע מוותר על כל טענה כנגד סקי דיל ו/או מי מטעמה לעניין זה!

חוברת סקי דיל-כל המידע שבטבלת נתוני האתרים שאוב מתוך פרסומי האתרים השונים וספרות מקצועית ואין סקי דיל אחראית לדיוק וזהות מוחלטים בין המידע הפרסומי לבין העובדות בשטח. התמונות בחוברת ובאתר הן להמחשה בלבד.

קבלת מסמכי נסיעה-מסמכי הנסיעה נשלחים לנוסע בערך כשבוע לפני מועד הנסיעה, ובתנאי שהנוסע סיים לשלם את כל חובותיו בעבור הנסיעה.

דרכון וויזות-באחריות הנוסע (כולל קטינים) לוודא כי יש בידיו וברשותו דרכון תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, ובוויזה/ אשרת כניסה, ככל שיש בה צורך לפי תנאי מדינת היעד.עלייך לבדוק תוקף דרכונך ודרכון שאר הנוסעים עמך שברשותכם דרכון ישראלי בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה (כולל תעודת מעבר), ואשרות בהתאם לנדרש.

טיסות-הטיסות הינן לעיתים טיסות שכר ולפיכך פרטיהן אינם סופיים ועשויים להשתנות לרבות מבחינת מועדיהן, מסלולן, יעדיהן, השירות המסופק בטיסה ופרטי ספק התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים, ביטולים ואיבוד כבודה הינה, בכל סוגי הטיסות, ומכל סיבה שאינה תלוי בסקי דיל, על-פי כל דין, על המוביל האווירי ו/או הספק בלבד. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים על גבי הכרטיס והם המחייבים את הספק (לרבות לעניין המסלול והשירות המסופק). בחלק מן הטיסות הגשה של מזון ומשקאות כרוכה בתשלום. הזמנות לארוחה כשרה ו/או צמחונית בטיסה, ככל שקיימת ארוחה ו/או בקשות אחרות בנוגע לתנאים בטיסה עצמה, הינן בגדר בקשה בלבד וסקי דיל אינה מתחייבת ולא תהא אחראית לאספקה של ההזמנה, כמבוקש. עלייה לטיסה והעלאת ציוד וכבודה למטוס הינן בהתאם למדיניות של המוביל האווירי ו/או ספק השירות בלבד ואינה בשליטת סקי דיל. 

העברות-העברות מתבצעות ע"י חברות מקומיות ובאחריותן, ואין סקי דיל אחראית על כל נזק העלול להיגרם על ידן. יש לשים לב שמשך זמני הנסיעה משדות התעופה לאתרי הסקי משתנים בהתאם לתנאי הדרך, עומס התנועה בדרכים, מזג האוויר וגורמים בלתי צפויים אחרים. קביעת המועדים של העברות משדות התעופה ובחזרה, נתונה לשיקול דעת הספק, בין היתר לאור הנסיבות הנזכרות ולאור הניסיון של הספק.

למען הסר ספק, ההתייצבות להסעות לשדה התעופה בטיסה חזור לישראל, הינה באחריותו הבלעדית של הנוסע ועליו להתעדכן לגבי השעה מול המלווה באתר.

השכרת רכב- סקי דיל מבצעת את הזמנת הרכב בלבד אולם אין בכך בכדי לפטור את הלקוח מהתקשרות ישירה מול חברת ההשכרה. יש להפנות כל תלונה או תביעה הנוגעת לרכב השכור במישרין אל חברת ההשכרה. סקי דיל תזמין עבור הנוסע רכב מדרגה מסוימת אצל חברת ההשכרה ותספק לנוסע את שוברי ההזמנה המתאימים, הכול כפי שסוכם ונחתם בטופס ההזמנה.

בתי מלון-פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וסקי דיל אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק. האחריות על שיבוץ  החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או איכותם ו/או השירות במלון, לרבות מערכת מיזוג האוויר ומתקני הספא, הינה על המלון. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים בחוברת סקי דיל, לקוחים מפרסומי בתי המלון וסקי דיל אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, אינם פועלים באופן מלא או חלקי, מכל סיבה שהיא, ו/או בכל מקרה של פער בין הפרסום לבין השירות המוצע בפועל, לרבות עקב תקלות. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור תוספות שאינן כלולות בחבילה הבסיסית ואין הדבר נתון לשליטתה של סקי דיל. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות או ביטולן, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא סקי דיל בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא סקי דיל בעלות הפסד הארוחות. דרגת בתי המלון נקבעת על פי משרד התיירות המקומי באותה ארץ, ולפיכך אין להשוות דרגות תיירות בארצות שונות. סוג וגודל המיטות והמזרונים במלונות השונים שונה ממלון למלון ומחדר לחדר, ולא ניתן מראש להתחייב להם, ובכל מקרה הם באחריות בתי המלון.

על הנוסע להתנהג במלון בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'.

מלון דירות- מלון הדירות הינו מבנה דירות להשכרה, הן לטווח קצר והן לטווח ארוך, המרוהט ומאובזר באביזרים ובריהוט, כפי שמשתנה מדירה לדירה. יובהר כי במהלך השהות, וכנהוג במלון דירות, לא יוחלפו מגבות ומצעים, והחדרים לא ינוקו ולא תפונה אשפה במהלך השבוע. על הנוסע להתנהג במלון הדירות בהתאם למדיניות והכללים הנהוגים בו, לרבות בכל הנוגע לשמירה על החדרים, שמירה על סדר ושקט, פינוי חדרים וכד'. סוג וגודל המיטות והמזרונים בדירות השונות שונה ממלון דירות אחד למשנהו, ומדירה לדירה, ולא ניתן מראש להתחייב להם, ובכל מקרה הם באחריות ספק הדירות. יובהר כי בחלק מהדירות, ייתכן ולטובת חלק מן הנוסעים יסופקו מיטות מתקפלות, או ספות נפתחות/ספות מיטה.

הדרכות סקי-ידוע למזמין כי השירותים המוזמנים על-ידו בכל הנוגע להדרכות סקי, מועדם, מיקומם, היקפם וכל עניין הקשור בהם עלול להשתנות מכול סיבה שהיא, לרבות כתוצאה מכמות השלג באתר, תנאי מזג אויר, הוראות משתנות של אתר הסקי, מספר המשתתפים בהדרכה, רמת מיומנות הסקי השונה של כל אחד ממשתתפי ההדרכה, מגוון גילאי המשתתפים וזמינות המדריכים. הנוסע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה מאת סקי דיל, בגין שינויים שיחולו בהדרכות הסקי, כאמור לעיל.

מוצהר ומוסכם כי בכל מקרה בו המזמין מבקש להזמין הדרכות סקי לילדים מתחת לגיל 18, יהא הדבר תחת אחריות מלאה של הורי הילד, תוך הכרתם את הסיכונים הכרוכים בספורט הסקי והנזקים העלולים להיגרם במהלך ביצוע סקי, וידיעתם של הורי הילד כי מדובר בספורט הטומן בחובו סיכונים רבים וכי סקי דיל משוחררת מכל אחריות לפעילות זו. יובהר כי סקי דיל תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להחתים הורים על אישורים בכתב המשקפים את האמור. 

ציוד הנוסע - סקי דיל אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן שייגרם לציוד האישי, לרבות לציוד הגלישה של הנוסע, או לכל ציוד שבו ייעשה הנוסע שימוש במהלך נסיעתו.

הגלישה -  יובהר כי סקי דיל אינה אחראית על הגלישה באתר שנבחר על ידי הנוסעים, ואין היא אחראית על התאמת האתר ו/או המסלולים לרמת הגלישה והמיומנות של הגולשים.

מחירים-מחיר כרטיס הטיסה כולל מיסי נמל, היטלי ביטחון ו/או כל מס או היטל אחר החלים על הנוסע ונכון ליום ההזמנה. המחיר ייקבע במועד ביצוע ההזמנה ויישאר ללא שינוי. עד ביצוע ההזמנה ואישורה הסופי, מחיר החבילה עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לדרישות ו/או התאמות, בין היתר כאלו שיתבקשו על ידי הלקוח. שער החליפין של המט"ח לפיו יומר מחיר החבילה הנקוב בחוברת, הוא שער העברות והמחאות הגבוה של המטבע הנקוב אשר נקבע ביום הקודם ליום החיוב.. על אף האמור יובהר כי המחיר של החבילה עשוי להשתנות גם לאחר ביצוע ההזמנה, וזאת במידה ויהיה שינוי בהרכב ובכמות האנשים שיחלקו את החדר במלון ו/או במלון הדירות.

דמי ביטול ושינוי לחבילות סקי-ביטול ו/או שינוי ההזמנה ייעשה לאחר הודעתו הרשמית והכתובה של הנוסע לסקי דיל, אשר תתבצע באמצעות הודעת פקסימיליה או בדואר אלקטרוני, שמסירתם אושרה. ביטול ו/או שינוי שנכנס לתוקף יהיה כרוך בתשלום דמי ביטול/שינוי כמפורט:  הזמנה שתבוטל או תשונה (בכתב) בתוך 14 ימים לאחר ביצוע ההזמנה, אולם לא בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני היציאה לחופשה, יחולו דמי ביטול/שינוי בסך 5% מעלות ההזמנה, או 100 ₪, הנמוך מביניהם. לעניין הזמנות שבוצעו במלואן באתר האינטרנט של סקי דיל, ניתן יהיה למסור את הודעת הביטול דרך הלינק באתר. בכפוף להוראות כל דין, בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם נוסע שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (כהגדרת מונחים אלו בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981), רשאי הנוסע לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע ההזמנה וקבלת מסמך אישור ההזמנה, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. הזמנה שתבוטל/תשתנה שלא בפרק הזמן הנזכר לעיל, יחולו בה, לכל נוסע, דמי ביטול/שינוי בשיעור משתנה, על פי מועד קבלת הודעת הביטול/השינוי אצל סקי דיל, כדלקמן:

*לאחר חלוף 14 ימים ממועד ההזמנה ועד 55 יום לפני מועד היציאה - 199 יורו לנוסע.
* מ-54 ימים ועד 29 ימים לפני מועד היציאה -65% מעלות החבילה לנוסע.
* מ-28 ימים ועד 15 ימים לפני מועד היציאה - 75% מעלות החבילה לנוסע.
* מ-14 ימים לפני מועד היציאה ועד ליום היציאה - 100% מעלות החבילה לנוסע. 

יובהר כי ייתכן ולדמי הביטול הנזכרים, תתווסף עמלת הסליקה ו/או הביטול של חברת כרטיסי האשראי, ככל שההזמנה תבוצע באמצעי תשלום זה.

דמי הביטול לרכיבי חבילות ולשירותים שאינם מפורטים בחוברת סקי-דיל ו/או באתר סקי-דיל הניתנים על ידי ספקי השירותים (או ספקים אחרים), ובפרט זה חבילות המותאמות כחלק מחופשת TAILOR MADE ייחודית שהורכבה בהתאמה אישית ללקוחות לפי דרישתם ו/או חבילות שאינם חלק ממלאי המוצרים אותם משווקת סקי-דיל (כלומר, הזמנות חריגות מול הספקים מעבר למכסה שכבר שווקה ונמכרה על ידי סקי-דיל), הרי שמרגע אישור ההזמנה על ידי ספקי השירותים(לרבות המלון או מלון הדירות), יראו את העסקה כאילו הושלמה, לכל דבר ועניין, וללא צורך באישור נוסף של הלקוח ובמקרים של ביטול ו/או שינוי, דמי הביטול יעמדו על 100% החל ממועד הזמנתם, ללא תלות במועד מסירת הודעת הביטול ו/או השינוי.

על אף האמור לעיל, סקי-דיל שומרת לעצמה את הזכות להציע חופשות ו/או רכיבים בחופשות עבורן דמי הביטול יהיו שונים, ובין היתר בהתאם למדיניות ספקי השירותים השונים, אשר אינם כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן הישראלי, ולרבות (אך לא רק),  במצב שבו ממועד ביצוע ההזמנה יגבו דמי ביטול בגובה 100% ממחיר ההזמנה שבוצעה.

סקי-דיל לא תהא אחראית לביצוע כל החזר כספי ו/או תישא באחריות כלפי נוסע בהתקיים אחת או יותר מהנסיבות הבאות:

  1. מקרה בו חובת בידוד חלה על נוסע מכל סיבה שהיא, בישראל או במדינת היעד, ללא תלות במועד בו תתקבל הודעה על חובת הבידוד;
  2. מקרה בו נוסע נמצא חיובי לנגיף מסוג קורונה, לפני הטיסה ו/או במהלך השהייה באתר.

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי האמור לעיל יחול ביחס לכל הזמנה, בין אם הנוסע בחר לבטל אותה בגין איזו מהנסיבות הקבועות לעיל, ואף אם התקיימה איזו מהנסיבות במהלך שהותו ביעד, ולפיכך הנוסע בחר לקצר את החופשה ו/או לשנות אותה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במקרה שעקב החלטת הרשויות במדינת היעד, לא תאושר באופן זמני כניסת ישראלים לשטח המדינה, תציע סקי-דיל לנוסע, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לזמינות בתי המלון וספקי השירותים השונים, אפשרות לשנות את ההזמנה לחופשה בעלות דומה לזו ששילם הנוסע עבור ההזמנה המקורית במדינה אחרת, או לחלופין תזכה אותו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהנחה עתידית שלא תעלה על גובה הסכום ששולם על ידו לביצוע ההזמנה המקורית, לרכישת מגוון חופשות סקי-דיל, למימוש בעונת הגלישה הבאה. בכל מקרה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי במקרה האמור.

שביתה- הנוסע מצהיר ומאשר כי ידוע לו שסקי-דיל אינה אחראית לכל עיכוב בטיסה ו/או ביטולי טיסה ו/או פגיעה באיכות החופשה אשר נובעים משביתה ו/או השבתה של כל גורם לרבות עובדי שדה התעופה, נמל התעופה, בתי המלון ועובדיהם ולפיכך לא יהא זכאי להחזר ו/או לפיצוי במקרים כאמור. כוח עליון- סקי דיל תהא פטורה מאחריות ותהא משוחררת ממילוי התחייבויותיה הקבועות במסמך התנאים והגבלת האחריות, כולן או חלקן, אם מילוי אחר התחייבויות אלה יהיה בלתי אפשרי באופן חלקי או מלא או שיימנע באופן ישיר או עקיף, והכל כנסיבות כלשהן של כוח עליון. מובהר כי סקי דיל לא תהא מחויבת להשיב לנוסע את כספו במקרים שבהם היא ו/או מי מספקי השירותים לא ימלאו אחר התחייבויותיהם במלואם או חלקם בעקבות נסיבות הקשורות בכוח עליון.

לעניין מסמך זה, "כוח עליון" פירושו כל אירוע שמחוץ לתחום השליטה הסבירה של סקי-דיל ואשר משפיע או יש בו פוטנציאל להשפיע על יכולתה של סקי דיל ו/או מי מהספקים למלא אחר התחייבויותיהם כלפי הלקוח לרבות, אך לא רק, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות, החלטות רשויות לאומיות לרבות הגבלות רגולטוריות בין אם בישראל או במדינה בה צפויה להתקיים החופשה ו/או הנוגעת לחבילה ו/או כל פעולה שמעבר לשליטה הסבירה של סקי-דיל ו/או ספק השירותים, בין אם אירוע זה היה צפוי ו/או בלתי צפוי.

ביטוח- רכישה דרך סקי דיל לא מהווה ביטוח לחופשה, ועל הנוסע חלה האחריות האישית והבלעדית לדאוג לקיומו ותקפותו של ביטוח מתאים, מקיף ונרחב לפי צרכיו ורצונותיו של כל נוסע, לרבות ביטוח אישי, ביטוח תאונות, ביטוח גלישת סקי וביטוח מטען. סקי דיל ממליצה לכלל לקוחותיה לרכוש ביטוחים כאמור טרם נסיעתם. 

מס עירוני - במרבית מקומות הלינה באירופה נגבים מכל תייר מס או היטל עירוניים/מקומיים. מדובר על תשלום של עד 4.5 יורו ליום, לכל אדם. החבות האמורה, הינה אישית של הנוסע. התשלום האמור אינו נכלל במחיר החבילה ויש לשלמו ישירות למקום הלינה במהלך החופשה.

החזרים-במקרה בו הנוסע יהיה זכאי להחזר כלשהו יבוצע ההחזר לפי שער המט"ח שבו חויב הנוסע. יובהר כי לא ישולם החזר בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו בחו"ל, מכל סיבה שהיא. סקי דיל תעביר את הבקשות השונות לספקים לצורך קבלת ההחזר, וההחזר יבוצע בהתאם למדיניות הספקים השונים ורק אם אלה ייענו לבקשתה של סקי דיל.

עדכונים - נציגי סקי דיל הנמצאים, באופן קבוע או זמני בחלק מהאתרים, יפעלו לעדכן באמצעות מסרונים (SMS) ו/או באמצעות אפליקציית סקי דיל, את הנוסעים על עדכונים ו/או שינויים שעשויים לחול מעת לעת בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. האחריות על עדכון הפרטים ומסירתם לנציג סקי דיל, חלה על הנוסע. בנוסף, סקי דיל ממליצה ללקוחותיה להוריד למכשירי הטלפון הניידים שלהם את אפליקציית סקי דיל אותה ניתן להוריד מחנויות האפליקציות השונות. האפליקציה תומכת במרבית מכשירי הטלפון החכמים. באפליקציה יימסרו לנוסעים עדכונים שוטפים מסקי דיל, בין היתר על פעילויות שונות באתרים, על מבצעים שונים, ועל שינוים ועדכונים שעשויים להיות מעת לעת בהרכב החבילה או בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירות השונים. השימוש באפליקציה הינו ללא תשלום. האחריות על הורדת האפליקציה למכשיר הנייד של הנוסע, חלה על הנוסע. במקרה שנוסע לא יהיה מודע לעדכון כאמור, מכל סיבה שהיא, לא תהיה סקי דיל אחראית לכך.

כרטיס SIM - סקי דיל עשויה להעניק ללקוחותיה או חלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כרטיסי SIM , הכוללים, לפי שיקול דעת סקי דיל, דקות שיחה ו/או אפשרויות גלישה מחו"ל. כרטיסי ה- SIM יוענקו ללקוחות מעל גיל 12, לפי שיקול דעת סקי דיל. יובהר כי השימוש בכרטיס ה- SIM, ככל שיימסר, יהא באחריות הלקוח, וכי סקי דיל לא תהא אחראית בשום מקרה לשימושים שיבוצעו באמצעות ה- SIM על ידי הלקוחות ו/או מי מטעמם, והאחריות על ביצוע השיחות ו/או התאמת התכנים לצרכי הלקוחות תחול עליהם (ובמקרה של קטין, על האפוטרופוס מטעמו) בלבד.

 

עודכן לאחרונה: 11/1/2021

לקבלת הצעה משתלמת לחופשת סקי

השאירו פרטים ומומחה סקי יחזור אליכם